Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 06.04.2021 09:21
Кількість переглядів: 2436

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРНИНСЬКИЙ КАР’ЄР «ЛЕОПАРД», код згідно ЄДРПОУ: 31962765, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

 ПРАТ «КОРНИНСЬКИЙ КАР’ЄР «ЛЕОПАРД», 13514, Житомирська обл., Житомирський р-н (колишній Попільнянський р-н), Корнинська селищна рада, вул.Королівська, 13 тел: (097) 325 64 95. Виконуючий обов’язки голови правління – C.М.Герасимчук.

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика

Планована діяльність полягає в продовжені промислової розробки кар’єру Корнинського родовища гранітів з метою видобування блочного каменю. Необхідність проведення робіт полягає в запровадженні нового технологічного устаткування, зокрема такого, що раніше не було (технічне переоснащення). Корисна копалина родовища представлена незміненими і мало тріщинуватими гранітами, придатними для одержання блоків. Розробка родовища здійснюється відкритим способом з транспортною системою розробки з паралельним поуступним переміщенням фронту робіт і зовнішнім відвалоутворенням. Родовище розробляється з 1967 р. Район родовища відноситься до Житомирського Полісся.

Роботи проводитимуться на земельній ділянці площею 31,2334 га.

Розробка родовища проводиться на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2992 від 12 травня 2003 року (загальна площа родовища – 16,0 га).

Запаси корисної копалини родовища (в родовище входять Північна та Корнинська ділянки) згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2992 від 12 травня 2003 року становлять:

 Північна ділянка: (незмінені граніти) кат. А+В+С1 – 1317,25 (А-107,22; В – 400,03; С1 – 810,0) тис. куб. м.

 Корнинська ділянка: (порушені вивітрюванням граніти) кат. А – 326,299 тис. куб.м, (незмінені граніти) кат. А+В+С1 – 4151,715 (А – 690,015; В – 875,7; С1 – 2586,0) тис. куб. м.  

 

             Технічна альтернатива 1:

Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки родовища, потужність і фізико-механічні якості корисної копалини та розкривних порід, технологічні особливості добування блочного каменю, набутий досвід розробки передбачається транспортна система розробки родовища з паралельним поуступним переміщенням фронту робіт і зовнішнім відвалоутворенням. Технологічна схема добувних робіт передбачає: одержання блоків в одну або дві стадії. При одностадійній схемі – відділення блоків від масиву виконуються безпосередньо в забої, при двох стадійній схемі – передбачається відокремлення від масиву монолітів, перевертання їх на підошву уступу і розділення на блоки потрібних розмірів.

            Вибір схеми одержання блоків визначається характером розповсюдження генеральних тріщин масиву. Висота видобувних уступів приймається не більше 6,0 м, підуступів 3,0 м. Висота підуступів визначається наявністю тріщинуватості масиву.

            Відокремлення монолітів від масиву досягається шляхом утворення відрізних і розділяючих щілин по торцям монолітів алмазно-канатною машиною в поєднанні з буровим станком направленого буріння та переносними пневматичними перфораторами.

            Розділення монолітів на менші частини і блоки, проводиться буроклиновим способом з використанням станка стрічкового буріння, пневмоперфораторів та гідроклинів.

            В якості навантажувального обладнання скельних порід прийнято одноківшевий екскаватор, а товарних блоків – кранами.

            Транспортування блоків до каменепереробного цеху та відходів у відвали здійснюватиметься автосамоскидами.

           

 Технічна альтернатива 2:  

 Відокремлення монолітів від масиву здійснюватиметься за допомогою вибухів. Також розпушення скельного розкриву здійснюватиметься за допомогою буропідривних робіт.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 Територіальна альтернатива 1

 Провадження планової діяльності передбачається здійснювати в 3,0 км на північний захід від смт. Корнин, Корнинської селищної ради, Житомирського району.

 Цільове призначення земель – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Так як родовище розробляється з 1967 р., має географічну прив’язку та затверджені запаси корисної копалини, територіальна альтернатива не розглядалась.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає в забезпечені робочими місцями місцевого населення. Крім того передбачається сплата податків в місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів).

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

 

            Відокремлення монолітів від масиву досягається шляхом утворення відрізних і розділяючих щілин по торцям монолітів алмазно-канатною машиною в поєднанні з буровим станком направленого буріння та переносними пневматичними перфораторами.

            Розділення монолітів на менші частини і блоки, проводиться буроклиновим способом з використанням станка стрічкового буріння, пневмоперфораторів та гідроклинів.

            В якості навантажувального обладнання скельних порід прийнято одноківшевий екскаватор, а товарних блоків – кранами.

            Транспортування блоків до каменепереробного цеху та відходів у відвали здійснюватиметься автосамоскидами.

Перевезення скельних порід (околу) здійснюватиметься у тимчасовий відвал. Транспортування товарних блоків проводитимметься на площадку готової продукції. Перевезення пухких розкривних порід передбачається у відвал та частково для поліпшення полотна існуючих доріг.

 Роботи проводитимуться на земельній ділянці площею 31,2334 га.

 Загальна площа родовища – 16,0 га.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо при використанні в тому числі вибухових засобів (більш суворі вимоги по охороні праці, ін).

щодо територіальної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами тощо.

щодо територіальної альтернативи 2

У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 не розглядалася.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Так як наявна існуюча інфраструктура, еколого-інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

Так як виробництво при початку розробки родовища (розробка триває з 1967 р.) передбачало здійснення вибухових робіт (при відсутності більш сучасних методів) – інфраструктура була створена. Еколого-інженерна підготовка і захист території здійснюватиметься існуючою інфраструктурою.

щодо територіальної альтернативи 1

Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо територіальної альтернативи 2

У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

 Щодо технічної та теріторіальної альтернативи 1:

Клімат та мікроклімат: Негативного впливу на клімат та мікроклімат не передбачається.

Грунт: зняття грунтово-рослинного шару з площі земельної ділянки відведеної під розробку кар’єру; за межами виділеної ділянки вплив на ґрунти відсутній.

Геологічне середовище: потенційний вплив планової діяльності на геологічне середовище передбачає порушення природного рельєфу земної поверхні, з утворенням кар’єрної виїмки.

Повітряне середовище: помірний вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин при проведенні розкривних, видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної техніки та в процесі обслуговування техніки, ін. Шумове навантаження пов’язане з роботою гірничого обладнання, кар’єрних машин та ремонтних робіт;

Водне середовище: помірний вплив на ґрунтові води внаслідок дренування та відкачки кар’єрної води;

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: помірний фізичний і ландшафтно-формуючий вплив на флору і фауну району робіт, незначні зміни умов існування рослин і тварин на безпосередній території проведення робіт;

Навколишнє техногенне середовище: утворення відходів та їх утилізація.

Щодо технічної та теріторіальної альтернативи 2:

 Клімат та мікроклімат: Негативного впливу на клімат та мікроклімат не передбачається.

Грунт: зняття грунтово-рослинного шару з площі земельної ділянки відведеної під розробку кар’єру; за межами виділеної ділянки вплив на ґрунти відсутній.

Геологічне середовище: потенційний вплив планової діяльності на геологічне середовище передбачає порушення природного рельєфу земної поверхні, з утворенням кар’єрної виїмки.

Повітряне середовище: помірний вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин при проведенні розкривних, видобувних робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної техніки та в процесі обслуговування техніки, вибухових роботах, ін. Шумове навантаження пов’язане з роботою гірничого обладнання, кар’єрних машин, вибуховими роботами та ремонтних робіт;

Водне середовище: помірний вплив на ґрунтові води внаслідок дренування та відкачки кар’єрної води;

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: помірний фізичний і ландшафтно-формуючий вплив на флору і фауну району робіт, незначні зміни умов існування рослин і тварин на безпосередній території проведення робіт;

Навколишнє техногенне середовище: утворення відходів та їх утилізація.

 

 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно п. 14, ч.3, ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року планована діяльність відносяться до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля визначається згідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати , що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Процедура громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля встановлюється відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та зокрема включає:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде виконання припису державних органів нагляду у сфері господарської діяльності

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: вул.Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, тел./ факс (0412) 47-25-36; e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua. Контактна особа: Семенюк М. М.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь