Оголошення конкурсу про символіку громади

Дата: 17.11.2017 11:01
Кількість переглядів: 920

     У К Р А Ї Н А

КОРНИНСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ПОПІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови                

                                                                      

від 24.11.17                                                                                                            № 78

 

Про оголошення конкурсу на

створення офіційної символіки

Корнинської селищної об’єднаної

територіальної громади

 

         З метою збереження історичної та культурної спадщини Корнинської селищної об’єднаної територіальної громади, утвердження звичаїв і традицій поліського народу, сприяння розвитку туризму, у відповідності до ст. ст. 22, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

         1. Оголосити з 01.12.2017 року по 31.01.2018 року конкурс на створення офіційної символіки Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади.

         2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади (додається).

         3. Оприлюднити дане розпорядження на офіційному сайті Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади.

         4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний                                                               

                                                                                           

                                                                                          Додаток

                                                                                          до розпорядження

                                                                                         селищного голови

                                                                                          14.11.17 №78

                                                                                                                  

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
Корнинської селищної об?єднаної територіальної громади

 І. Загальні положення

          1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Корнинської об?єднаної територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Корнинської ОТГ, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт  тощо.

          1.2.    Організатором конкурсу є виконавчий комітет Корнинської селищної ради Попільнянського району Житомирської  області.

          1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та виконання  конкурсних робіт – з 01.12.2017 по 31.01.2018; 

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 01.02.2018 по 07.02.2018;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 08.02.2018 по 21.02.2018;

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 22.02.2018;

5 етап – затвердження Корнинською селищною радою офіційної символіки територіальної громади смт Корнин – 23.02.2017.

          1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Корнинського селищного голови.

         1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну,зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

          1.6. Виконавчий комітет Корнинської селищної ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

         2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Корнинської селищної об?єднаної територіальної громади, а саме:

- створення ескізу герба та прапора територіальної громади;
-    написання тексту та музики гімну територіальної громади.

           2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки  офіційної символіки Корнинської об?єднаної територіальної громади;
- поширення інформації про Корнинську громаду  як культурний, історичний та туристичний край житомирського полісся;
- популяризація Корнинської ОТГ на українській   туристичній арені;
-   пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки Корнинської об?єднаної територіальної громади  (герба, прапора, гімну).

 ІІІ. Порядок участі у конкурсі

         3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

         3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

          3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

          3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

         3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

         3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

        4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора територіальної громади

Герб територіальної громади

        4.1.1. Ескіз герба територіальної громади смт Корнин повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

         4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати їх серед інших населених пунктів.

Прапор територіальної громади

         4.1.3. Ескіз прапора Корнинської об?єднаної територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

          4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.                              

         4.2. Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

         4.2.1. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мають відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

         4.2.2. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін).

          4.2.3. Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

         4.2.4. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла з розширенням wav, mp3 в електронному вигляді або на електронному носії (СD?R диск тощо).

          4.2.5. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції нашого краю, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

         4.2.6. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

          5.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

           5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CD?R диску у  форматі wav, mp3).

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

         6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до Виконавчого комітету Корнинської селищної ради ради на адресу:  13514,вул. Соборна, 19 смт Корнин,Попільнянського району, Житомирської області. 

       6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку kornyn_sel_rada@ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор Корнинської ОТГ» або «Текст і музика гімну Корнинської ОТГ».

VII. Переможці конкурсу

          7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування, та були затверджені Корнинською селищною радою як офіційна символіка територіальної громади.

          7.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –виконавчому комітету Корнинської селищної  ради.

 

Секретар                                                                                            Л.Г.Гончарук

 

Зразок заявки

 

Виконавчий комітет

Корнинської селищної ради

Попільнянського району

Житомирської  області

 

смт Корнин,вул. Соборна,19 , Попільнянський р–н,

Житомирська  обл., 13514, тел. (04137) 64-3-35


 

прізвище,  ім’я,  по батькові

 

місце  проживання

 

контактний  телефон

 

електронна  пошта


 

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки

Корнинської об?єднаної територіальної громади

 

 

Прошу мені дозволити участь у конкурсі

 

1.

 

зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади

 

 

2.

 

з написання тексту та музики гімну територіальної громади

 

 

З умовами  проведення конкурсу на створення офіційної символіки Корнинської об?єднаної територіальної громади ознайомлений (а) та погоджуюсь.

 

дата

 

підпис

 

прізвище, ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь