Корнинська об’єднана територіальна громада

Житомирська область, Попільнянський район

Транспортний податок на 2018 рік

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Корнинської селищної ради

«Про встановлення ставки транспортного податку на території Корнинської селищної ради на  2018 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Корнинської селищної ради «Про встановлення ставки транспортного податку на території Корнинської селищної радин а  2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми  на вирішення якої спрямоване державне регулювання

        Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції селищної ради.

Також Податковим кодексом України зобов’язано селищну раду забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

З метою забезпечення надходжень до селищного  бюджету, регламентування відносин щодо сплати транспортного податку, а також безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Корнинської селищної ради пропонується прийняття рішення «Про встановленняставки транспортного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік».

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування,  з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.      

 Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

2. Цілі державного  регулювання:

          Основними цілями прийняття селищною  радою даного регуляторного акту є:

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України в частині  встановлення транспортного податку;

- отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету, тобто збільшення доходної частини селищного бюджету;

- досягнення компромісу між платниками даного податку на території Корнинської селищної ради;

- відкритість процедури, прозорість дій селищної ради при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням транспортного податку.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України селищна рада самостійно встановлює і визначає порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями селищної ради місцевих податків та зборів,такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів. Неприйняття рішення «Про встановлення ставки транспортного податку на території Корнинської селищної ради на 2018 рік» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету селища.

4. Механізм розв'язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановлення на території селищної ради транспортного податку, його ставок та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.          

5. Можливості досягнення встановлених цілей у разіприйняття запропонованого регуляторного акту

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння транспортного податку.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті селищною радою в межах наданих їй повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій селищної ради по встановленню чіткої процедури сплати транспортного податку.

6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб та Корнинську селищну раду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

            Вигоди

           Витрати

Корнинська селищна рада

Чітке встановлення транспортного податку,надходження до селищного бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою

Витрати на оприлюднення проекту регуляторного акта та затвердженого рішення

Фізичні та юридичні  особи

Забезпечення прозорого механізму справляння податку

Витрати, пов'язані зі сплатою податку

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

         Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Корнинської селищної ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     

8. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників транспортного податку;

- обсяги надходжень транспортного податку.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники транспортного податку.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

Відстеження результативності прийнятого рішення здійснюватимуться на основі офіційних даних Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ та даних Корнинської селищної ради.

 

   

Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний

                                                                             

                                                                                          ПРОЕКТ РІШЕННЯ

                                                                                   Корнинської селищної ради

                                                                                     Попільнянського району

                                                                                       Житомирської області

 

Заслухавши інформацію селищного голови Мізерного Анатолія Миколайовича, у відповідності до Податкового кодексу України, Законів України від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21.12.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

        1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі.

 2. Об»єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п»яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

       3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п»яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

        4. Встановити ставку транспортного податкуз розрахунку на календарний рік в розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який є об»єктом оподаткування».

         5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

         6. Податок сплачується за місцем реєстрації об»єктів оподаткування і зараховується до бюджету Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

         Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б)  юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

         7. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок) Податкового кодексу України з розбивкою річної суми рівними частками щоквартально.

            Щодо об»єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою-платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об»єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об»єкт.

          8. Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Корнинської селищної об»єднаної територіальної громади.

          9. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

        10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                                                                А.М.Мізерний

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь