Корнинська об’єднана територіальна громада

Житомирська область, Попільнянський район

Податок на майно, в частині плати за землю на 2018 рік

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Корнинської селищної ради

«Про встановлення ставок податку на майно, в частині плати за землю на території Корнинської селищної ради на 2018 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Корнинської селищної ради «Про встановлення ставок податку на майно, в частині плати за землю на території Корнинської селищної ради на  2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми  на вирішення якої спрямоване державне регулювання.

 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції селищної ради.

Також Податковим кодексом України зобов’язано селищну раду забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

          З метою забезпечення надходжень до селищного  бюджету, регламентування відносин щодо сплати податку на майно, в частині плати за землю, а також безумовного виконання вимог Податкового кодексу України на території Корнинської селищної ради пропонується прийняття рішення «Про встановлення ставки податку на майно, в частині плати за землю на території Корнинської селищної ради на 2018 рік».

Базою оподаткування  є:

1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено.

Ставки  земельного податку за земельні ділянки.

 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд

 

 

0,03 % від нормативної грошової оцінки землі

 

Ділянки для ведення особистого селянського господарства, ведення городництва

 

 

1,00 % від нормативної грошової оцінки землі

 

за земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності

 

 

1 % від нормативної грошової оцінки

 

Для земель залізничного транспорту

 

 

 

  1 % від нормативної грошової оцінки

 

Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні субєктів господарювання

 

 

1 % від нормативної грошової оцінки

Земельні ділянки, які перебувають в користуванні юридичних осіб

3% від нормативної грошової оцінки

 

Ставки орендної плати за земельні ділянки на території селищної ради

 

 

Земельні ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності

 

 

5 % від нормативної грошової оцінки

 

2. Цілі державного  регулювання.

Основними цілями прийняття селищною  радою даного регуляторного акту є:

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України в частині  встановлення податку на майно, в частині плати за землю;

- отримання додаткового обсягу надходжень до селищного бюджету, тобто збільшення доходної частини селищного бюджету;

- досягнення компромісу між платниками даного податку на  території Корнинської селищної ради;

- відкритість процедури, прозорість дій селищної ради при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням податку  на майна, в частині плати за землю. 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів,передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення на території Корнинської селищної ради податку на майно, в частині плати за землю на 2018 рік» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету селища. 

4. Механізм розв'язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території селищної ради податок  на майно, в частині плати за землю, його ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.    

5. Можливості досягнення встановлених цілей у разіприйняття запропонованого регуляторного акту

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння податку  на майно, в частині плати за землю.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій селищної ради по встановленню чіткої процедури сплати податку на майно, в частині плати за землю.

 6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб та Корнинську селищну раду.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат. 

Сфера впливу Вигоди Витрати
Корнинська селищна рада Чітке встановлення ставокподатку на майно, в часині плати за землю;надходження до селищного бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою Процедура розробки та прийняття регуляторного акту, затвердження рішення
Фізичні та юридичні  особи Прозорість дій селищної ради Витрати, пов'язані зі сплатою податку


 

            7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

      Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Корнинської селищної ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     

 8. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників податку на майно, в частині плати за землю;

- обсяги надходжень податку на майно, в частині плати за землю.

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники податку на майно, в частині плати за землю.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Відстеження результативності прийнятого рішення здійснюватимуться на основі офіційних даних Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ та даних Корнинської селищної ради.

 

Селищний голова                                                                                А.М.Мізерний

 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Корнинської селищної ради

Попільнянського району

Житомирської області

 

           Заслухавши інформацію спеціаліста землевпорядника селищної ради Кравченка Сергія Васильовича та у відповідності до Податкового кодексу України, розділу «Місцеві податки і збори»,  ст. ст. 26, 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 12 Земельного кодексу України, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

          1. Встановити на території Корнинської селищної ради податок на майно в частині плати за землю.

          2. Затвердити ставки земельного податку на земельні ділянки на території селищної ради (додаток 1).

          3. Затвердити ставки орендної плати за земельні ділянки на території селищної ради (додаток 2).

          4. Затвердити ставку податку на майно в частині плати за землю для фізичних осіб на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (додаток 3).

          5. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на майно, в частині плати за землю (додаток 4).       

          6. Звільнити від сплати земельного податку фізичних осіб згідно ст. 281 Податкового кодексу України в межах граничних норм.

          7. Встановити, що з 01.01.2017 року від сплати податку на майно в частині плати за землю звільняються юридичні особи, які знаходяться на території Корнинської селищної ради:

  • органи  державної влади і місцевого самоврядування,
  • дошкільні, позашкільні, загальноосвітні навчальні заклади,
  • заклади культури, парки і сквери, 
  • заклади охорони здоров»я, соціального захисту,
  • заклади фізичної культури та спорту, стадіони,
  • релігійні організації України, Статути  (Положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку,
  • установи і організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів і є неприбутковими. 

           7. Землі запасу в с. Королівка, які знаходяться біля вул. Річної розцінювати по ціні ріллі вул. Річна.

          8. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

          9. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті селищної ради, на інформаційному стенді селищної ради в установленому порядку, а також забезпечити направлення копії цього рішення до Попільнянського відділення Бердичівської ОДПІ.

      10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, підприємництва, сфери послуг та земельних відносин.

 

Селищний голова                                                                                  А.М.Мізерний

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь